Download Mp3 %E1%80%A1%E1%80%9C %E1%80%99 %E1%80%9E%E1%80%84 %E1%80%95%E1%80%94 %E1%80%81 %E1%80%A1 %E1%80%84 %E1%80%9C

941. Oxford ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ဓမၼသာမိ - စိတ္ဖိစီးမႈဒါဏ္ရာကို အသိဉာဏ္ပညာအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း

Buddha Dhamma  •  Duration: 2:12:15  •  Size: 121.08 MB

Download Play

%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%b9%e2%80%8b%e1%80%a1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%80%e1%80%b9%e2%80%8b

chitthungachin  •  Duration: 6:49  •  Size: 6.24 MB

Download Play

%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80%bc%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%b0

sayflower32  •  Duration: 3:41  •  Size: 3.37 MB

Download Play

%e1%80%99%e1%80%99%e1%80%9e%e1%80%ae%e1%80%9b%e1%80%ad

ko naing  •  Duration: 4:25  •  Size: 4.04 MB

Download Play

1179. Oxfordဆရာေတာ္ - ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားေသာ ယခုေခတ္အလုပ္ခြင္တြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ကိုင္တြယ္နည္း

Buddha Dhamma  •  Duration: 51:29  •  Size: 47.13 MB

Download Play

1166. Oxfordဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဓမၼသာမိ - လူ႔ေလာကအတြက္ ရွိကိုရွိရမည့္ သတိအေျခခံက႐ုဏာ ၂

Buddha Dhamma  •  Duration: 1:07:32  •  Size: 61.83 MB

Download Play

%e1%80%90%e1%80%8a%e1%80%ae%e1%80%99%e1%80%af%e1%81%83%e1%80%b9%e2%80%8b%e1%80%96%e1%80%ad

Mu Lar  •  Duration: 3:52  •  Size: 3.54 MB

Download Play

%e1%80%9e%e1%80%b2%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8

nyipaing2  •  Duration: 1:37  •  Size: 1.48 MB

Download Play

650. ၀ိသုဒၶိမဂၢအဌကထာ သင္တန္း (ပထမပိုင္း) (၈) 24-12-2017 - 7pm to 8.30pm

Buddha Dhamma  •  Duration: 1:18:35  •  Size: 71.95 MB

Download Play

1165. Oxfordဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဓမၼသာမိ - လူ႔ေလာကအတြက္ ရွိကိုရွိရမည့္ သတိအေျခခံက႐ုဏာ ၁

Buddha Dhamma  •  Duration: 1:55:22  •  Size: 105.62 MB

Download Play

%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b6%e1%80%9c%e1%80%b0

ko naing  •  Duration: 4:28  •  Size: 4.09 MB

Download Play

%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%b0

HEIN MIN LAY  •  Duration: 5:41  •  Size: 5.2 MB

Download Play

658. ၀ိသုဒၶိမဂၢအဌကထာ သင္တန္း (ပထမပိုင္း) (၁၆) 30-12-2017 - 7.00pm to 8.30pm

Buddha Dhamma  •  Duration: 1:22:59  •  Size: 75.97 MB

Download Play

656. ၀ိသုဒၶိမဂၢအဌကထာ သင္တန္း (ပထမပိုင္း) (၁၄) 30-12-2017 – 3.15pm to 4.40pm

Buddha Dhamma  •  Duration: 1:25:01  •  Size: 77.84 MB

Download Play

အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ လူတေယာက္၏ မကၠာ အေၾကာင္း အစၥလာမ္ အေၾကာင္းဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္~~

Aka  •  Duration: 43:51  •  Size: 40.16 MB

Download Play